espa greek banner
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά συστήματα σε πάρκα» είναι μια μορφή επένδυσης η οποία αποφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη ενισχύοντας ταυτόχρονα την πράσινη ομπρέλα προστασίας του πλανήτη.

Το πρόγραμμα αφορά εκτάσεις γης οι οποίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
• να μη σκιάζονται
• να είναι αποχαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις (έγγραφο Δασαρχείου)
• να έχει βεβαιωθεί ότι δεν αποτελούν έκταση με αρχαιολογικά ευρήματα (έγγραφο αρχαιολογικής υπηρεσίας)
• να μην βρίσκονται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας (χρήση γης από Νομαρχία).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την Mecon O.E. συνίστανται στις ακόλουθες:
• Οικονομική μελέτη με αναφορά στην εγγυημένη απόδοση και στο εγγυημένο ετήσιο κέρδος.
• Προσφορά χρηματοδοτικών πακέτων.
• Τεχνική μελέτη με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος και στις πιστοποιήσεις αυτών.
• Δέσμευση τελικής άδειας και σύμβαση με το ΔΕΣΜΗΕ συμπεριλαμβανομένης της άδειας με την πολεοδομία, περιβαλλοντική μελέτη εάν είναι απαραίτητη και μελέτη της ΔΕΗ μέχρι τον υποσταθμό.
• Δημιουργία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης.
• Ασφάλιση παντός κινδύνου του συστήματος για εξωγενείς παράγοντες.
• Προληπτικός έλεγχος και τηλεμετρία για την γνωστοποίηση της απόδοσης της ισχύς.
• Φύλαξη του φωτοβολταϊκού πάρκου.
• Διαμεσολάβηση δανειοδότησης.
• Εγγύηση καλής λειτουργίας και απόδοσης του συστήματος.
Η ΔΕΗ θα εγκαταστήσει ένα μετρητή για να καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια. Όλη η παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ και πληρώνεστε γι’ αυτή με 0,32860€/KWh για ισχύ <= 100KWp και στα 0,29208€/KWh για ισχύ > 100KWp. Οι τιμές ισχύουν από 1/02/2012 έως 31/07/2012 και είναι εγγυημένες για 20 χρόνια με συμβόλαιο που υπογράφεται με το ΔΕΣΜΗΕ.

Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε στέγες» είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι η κατάλληλη στιγμή για όσους σκέφτονται να επενδύσουν, ιδίως αυτή την εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα σε κάθε επένδυση. Η επένδυση είναι εγγυημένη για

25 χρόνια αποκομίζοντας τεράστια οφέλη για τον πολίτη – επενδυτή και παράλληλα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα αφορά οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μέχρι τις 31/12/2019.

Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια της τιμής που αγοράζουμε από τη ΔΕΗ και σήμερα ανέρχεται στα 0,238 €/KWh. Τα έσοδα του επενδυτή πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες του ο κάτοχος του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Η τιμή πώλησης αναπροσαρμόζεται ετησίως αυξητικά κατά 25% του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Υπογράφεται 25ετής σύμβαση με τη ΔΕΗ για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας.

Η αξία που αναλογεί στην παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας συμψηφίζεται με την αξία της κατανάλωσης. Η διαφορά τους, εφόσον είναι θετική για τον επενδυτή, πιστώνεται από τη ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο επενδυτής στη σύμβαση συμψηφισμού.

Για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος δεν απαιτείται ειδική άδεια από την πολεοδομία.

Το πρόγραμμα ισχύει για το ηπειρωτικό δίκτυο και για όλα τα νησιά.

ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΤΙΣ ΤΡEΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡEΣ ΜΑΣ.

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ REC SOLAR.

Προσφορά REC 10kW

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LDK

Προσφορά LDK 10kW

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε επαγγελματικές – βιομηχανικές στέγες» είναι μια μορφή επένδυσης η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις εγγυημένο ετήσιο εισόδημα ενισχύοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους προφίλ. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα αναβαθμίζει το επενδυτικό εγχείρημα των φωτοβολταικών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες, αφού συνδυάζει τα άμεσα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την επένδυση με την πράσινη ομπρέλα προστασίας του πλανήτη.

 

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους και η εγκατάσταση γίνεται άμεσα αφού η καινοτομία του προγράμματος αυτού σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση η άδεια παραγωγής καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα στεγών έως και 1MWp. Επιπλέον δεν προκύπτει ανάγκη κυριότητας του χώρου αλλά στην επένδυση μπορεί να προχωρήσει και ο ενοικιαστής του χώρου αρκεί το ενοικιαστήριο να υπερβαίνει τον χρόνο του συμβολαίου της σύμβασης με την ΔΕΗ.

Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια της τιμής που αγοράζουμε από τη ΔΕΗ και σήμερα ανέρχεται στα 0,32860€/KWh για ισχύ <= 100KWp και στα 0,29208€/KWh για ισχύ > 100KWp. Οι τιμές ισχύουν από 1/02/2012 έως 31/07/2012 και είναι εγγυημένες για 20 χρόνια με ανέκκλητο συμβόλαιο που υπογράφεται με το ΔΕΣΜΗΕ. Τα έσοδα της επιχείρησης παραγωγού μπορούν είτε να πιστώνονται μετά από λογιστικό συμψηφισμό με το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει για τις ανάγκες της είτε μπορούν να πιστώνονται σε χωριστό λογαριασμό.

Scroll Up