ΕΡΓΑ | 27kW ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φωτοβολταϊκό σύστημα 27kW σε δώμα βιοτεχνικού χώρου.

Σε φάση κατασκευής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up