ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ


 

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΑ                                                                                                      ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΦΒ 9.2kW ΑΣΠΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ                                                                    ΦΒ 27kW ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΒ 9.63kW ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΦΒ 9.84kW ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΦΒ 7.98kW ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΔΡΑΜΑΣ

ΦΒ 9.31kW ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΒ 4.93kW Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΒ 9.8kW ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Me-Con xρησιμοποιεί υλικά των παρακάτω εταιριών στα έργα της.

Φωτοβολταϊκά  Πάνελ :                                                                                                  Inverter :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βάσεις Στήριξης :                                                                                                                Ηλεκτρολογικό υλικό :

 

 

 

Scroll Up